Welcome to
ARM Alutech

รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียมบานเฟรม บานเปลือย ควบรวมระบบประตูอัตโนมัติ และระบบ ACCESS CONTROL

วิธีการยกกระจกที่ถูกต้องและปลอดภัยทำอย่างไร?

          การยกกระจกนั้นหลายๆคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่คิดว่าเพียงใช้มือสองมือของคุณ และมือเพื่อนของคุณยกไปไหนไหนต่อไหนได้แต่นั่นกลับไม่ใช้วิธีที่ถูกต้องซะทีเดียว เพราะเนื่องด้วยอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการยกที่ไม่ถูกต้องรัดกุมนี้ได้ตลอดเวลา ฉะนั้นการยกกระจกถูกต้องนั้นควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญอย่างเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักไม่ว่าจะร่างเป็นร่างกายเราหรือตัวของกระจกเอง ดังนั้นเราจึงควรมีอุปกรณ์ตัวช่วยในการเพิ่มความปลอดภัยในการยกกระจกแต่ละครั้งที่เรียกว่า “ตัวจับกระจก” สำหรับลดภาระทางร่างกายขณะยกกระจกทำให้สามารถยกกระจกได้ง่ายขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น

VDO การใช้งานตัวจับกระจก

Credit. วีดีโอจาก Marketing SJgadget

บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
448/173, 448/175 ซ.ราษฎร์อุทิศ 54 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8.30 - 17.30