เกี่ยวกับบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แนะนำบริษัท
          บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ARM Corporation Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์กระจกอลูมิเนียมสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัยตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงาม อีกทั้งยังเพิ่มความทันสมัย เรียบหรูให้กับบ้าน ตึก อาคาร หรือห้องต่างๆ ที่อยู่ภายในของผู้อยู่อาศัย
           ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นเดิมทีจะจำกัดอยู่เพียงห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือโรงแรมเท่านั้นเนื่องจากมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีราคาลดลงเป็นอย่างมากจึงเข้าสู่ในชีวิตประจำวันเรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประตูอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อ และปัจจุบันในอาคารต่าง ๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปไว้ในอาคาร สำนักงาน และบ้าน เราจึงมักได้ยินคำว่า smart home หรือ smart office นั้นก็คือคำเรียกของบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต
ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร อีกช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกอลูมิเนียม พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลล์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัทบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบอาคารอัจฉริยะชั้นนำของประเทศ
สโลแกนใส่ใจคุณภาพ และ การบริการ
รูปแบบธุรกิจออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์กระจกอลูมิเนียม สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์กระจกอลูมิเนียม 
ช่องทางจำหน่ายองค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป

พันธกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่น
พัฒนาช่องทางจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม