Accessory (อุปกรณ์เสริม)

รหัสสินค้า : AD-PS10A & AD-PS12A
ชื่อสินค้า : ขอบยางกันกระแทก
ขนาดสินค้า : 220cm(ยาว) * 1.7cm(กว้าง) * 1.4cm(หนา)
คำอธิบายสินค้า : ขอบยางกันกระแทก มีหน้าที่่ช่วยลดแรงกระแทกจากการเปิดปิดของประตูในกรณีที่เป็นกระจกเพื่อลดแรงกระแทกที่จะทำให้บานประจกเกิดความเสมีหน้าที่่วยลดแรงกระแทกจากการเปิดปิดของประตู รองรับความหนาบานกระจก 10 มม.(AD-PS10A) และ 12 มม.(AD-PS12A)

รหัสสินค้า : AD-PS17
ชื่อสินค้า : สักหลาดขนยาว
ขนาดสินค้า : 220cm(ยาว) * 2.5cm(กว้าง) * 1.5cm(หนา)
คำอธิบายสินค้า : สักหลาดยาว มีหน้าที่่ช่วยลดแรงกระแทกจากการเปิดปิดของประตู รองรับความหนาบานกระจก 12 มม.

รหัสสินค้า : AD-PS16
ชื่อสินค้า : สักหลาดขนสั้น
ขนาดสินค้า : 220cm(ยาว) * 1.4cm(กว้าง) * 1.4cm(หนา)
คำอธิบายสินค้า : สักหลาดขนสั้น มีหน้าที่่ช่วยลดแรงกระแทกจากการเปิดปิดของประตู รองรับความหนาบานกระจก 12 มม.

รหัสสินค้า : AD-FL-50
ชื่อสินค้า : VVP รุ่น FL-50 ล็อคล่างบานเปลือย
ขนาดสินค้า : 5.3cm(กว้าง) * 16cm(สูง) * 6.5cm(ลึก)
คำอธิบายสินค้า : อุปกรณ์ล็อคล่าง มีกุญแจพร้อม กรณีที่ต้องการล็อคบานของบานเปลือย พร้อมเพลทปิดด้านล่างสำหรับให้ตัวเดือยล็อคลงพื้น

รหัสสินค้า : AD-GH-dril
ชื่อสินค้า : ตัวจับกระจกสแตนเลส แบบเจาะ
ขนาดสินค้า : 7.5cm(กว้าง) * 15cm(สูง) * 2.7cm(ลึก)
คำอธิบายสินค้า : ตัวจับกระจกสแตนเลส แบบเจาะ จะใช้เมื่อกรณีน้ำหนักบานเกิน 100 KG แต่ไม่ควรเกิน 150 KG

รหัสสินค้า : AD-GH-pin
ชื่อสินค้า : ตัวจับกระจกอลูมิเนียม แบบหนีบ
ขนาดสินค้า : 5.2cm(กว้าง) * 100cm(ยาว) * 3.2cm(หนา)
คำอธิบายสินค้า : ตัวจับกระจกอลูมิเนียม แบบหนีบ จะใช้เมื่อกรณีน้ำหนักบานไม่เกิน 100 KG และมียางสำหรับกันหนีบกระจก

รหัสสินค้า : XXXXX
ชื่อสินค้า : โช๊คบานสวิง
คำอธิบายสินค้า : โช๊คอัพบานประตู หน้าต่าง แบบบานสวิงช่วยในเรื่องการเปิด-ปิดบานค้างได้

รหัสสินค้า : XXXXX
ชื่อสินค้า : โช็คบานเลื่อน
คำอธิบายสินค้า : โช๊คอัพบานประตู หน้าต่าง แบบบานเลื่อนช่วยในเรื่องการเปิด-ปิดบานค้างได้