งานได้มาตรฐาน บริการประทับใจ ควบคุมดูงานโดยวิศวกร มั่นใจเลือก อาร์ม คอร์ปอเรชั่น

Temperg Glass Door

ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมบานเปลือย

Temper Glass

ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมบานเปลือย

  ประตูบานเปลือย (Temper Door)  เป็นประตูที่ไม่มีเฟรมของอลูมิเนียมครอบรอบทั้งตัวกระจกแบบประตูบานเฟรม โดยประบานเปลือยนั้นจะเป็นเพียงการนำบานกระจกมาประกอบกับตัวจับกระจกเพื่อทำการยึดและล็อคไว้ให้สามารถเปิดปิดได้เป็นประตูกระจกหนึ่งบาน โดยขั้นตอนในการสั่งทำประตูบานเปลือยนั้นมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. เลือกรูปแบบและการทำงานของประตู

1.1 รูปแบบ
โดยรูปแบบของประตูจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้

1.1.1 ประตูบานเดี่ยว คือ ประตูที่มีทางประตูสำหรับเข้าออกเพียงทางเดียวด้วยประตูเพียงบานเดียว โดยลักษณะจะเป็นประตู 1 บานสำหรับเข้าออก
1.1.2 ประตูบานคู่ คือ ประตูที่มีทางประตูสำหรับเข้าออกสองทาง จึงเพียงพอต่อการเดินสวนทางกันได้ โดยลักษณะจะเป็นประตู 2 บานสำหรับเข้าออก

ประตูบานเดี่ยว
ประตูบานคู่

1.2 การทำงาน
โดยลักษณะการทำงานของบานประตูนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด 5 ลักษณะ ดังนี้

Credit. ภาพจาก https://www.wazzadu.com

2. เลือกประเภทและขนาดของกระจก

2.1 กระจกใส ขนาดที่มี 6, 8, 10 มิลลิเมตร

2.2 กระจกเทมเปอร์ ขนาดที่มี 6, 8, 10, 12 มิลลิเมตร

2.3 กระจกอินซูเลท ขนาดที่มี 6, 8, 10, 12 มิลลิเมตร

2.4 กระจกแบบอื่นๆ 

กระจกลามิเนต
กระจกเงาและลวดลายพิเศษ