Aluminium (อลูมิเนียม)

สีตามรหัสสี

ขนาด ความหนาและสีของเฟรมอลูมิเนียม

ขนาดของอลูมิเนียม
– 1.6 นิ้ว x 1.6 นิ้ว
– 1.6 นิ้ว x 4.0 นิ้ว

ความหนาของเฟรมอลูมิเนียม
– ความหนา 1.2 มิลลิเมตร
– ความหนา 1.5 มิลลิเมตร

สีของเฟรมอลูมิเนียม

หมายเหตุ ถ้าลูกค้าเลือก สีตามรหัสสี ทางลูกค้าต้องแจ้งรหัสสีให้กับทางเรา

รูปแบบการทำสีให้กับอลูมิเนียม

1.การชุบอะโนไดซ์(Anodize Colour)

          เป็นการสร้างชั้น aluminium oxide หนาๆ ที่มีความใสขึ้นมาบนผิวอลูมิเนียมผ่านกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีทำให้ชิ้นงานมีผิวสวยงาม มีความแข็งมากขึ้นและทนทานต่อการกัดกร่อนสูง สามารถป้องกันเนื้ออลูมิเนียมจากการขูดขีดได้ดีและยังสามารถทำเป็นสีสันต่างๆ ได้ โดยที่ยังคงรักษาความสวยงามแบบ metallic ของอลูมิเนียมไว้ได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ปราศจากปัญหาสีลอกเพราะ aluminium oxide ได้แทรกเข้าไปในรูพรุนของเนื้ออลูมิเนียมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน

          การชุบอะโนไดซ์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากอิตาลี ควบคุมทุกปัจจัยทั้งไฟฟ้าและเคมีด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ทุกชิ้นงานของเราสวยงามทนทาน สีสันสม่ำเสมอ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

          โดยทั่วไปความหนาของชั้นอลูมิเนียมนั้นสามารถเลือกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและการใช้งาน ดังนี้

5 microns – สำหรับการป้องกันผิวชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ เช่น การปั๊ม ตัด เจาะ เป็นต้น

10 microns – สภาพอากาศภายในอาคารปกติ เช่น งานตกแต่งภายใน

15 microns – การตกแต่งภายในหรือภายนอกที่ต้องทนต่อการขูดขึดสูง อากาศสะอาด

20 microns – ตึกอาคารที่อยู่ใกล้มลพิษสูง หรือการคมนาคมที่ต้องทนต่อแรงขูดขีดสูง

25 microns – สภาพอากาศที่ต้องทนต่อการกัดกร่อนหรือแรงขูดขีดสูง เช่น ใกล้ทะเล

2. การพ่นสีด้วยสีฝุ่นหรือพาวเดอร์โค้ท(Powder Coat Colour)

          Powder Coat เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมที่สุดในการทำสีอลูมิเนียมแบบเคลือบสี (Painting) ด้วยความที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพ่นสีน้ำ (PVDF) ไม่ทำลายสุขภาพ ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ราคาย่อมเยากว่าและมีความคงทนเหนือกว่าสีน้ำ รวมทั้งยังสามารถเลือกทำสีได้หลากหลายตามความต้องการหรือตามระบบ RAL Colour นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับสีและพื้นผิวชิ้นงานได้อีกด้วย เช่น การพ่นสีแบบเมทัลลิค การทำผิวแบบซาฮาร่า เป็นต้น สีพ่นพาวเดอร์โค้ทนั้นเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงที่สุด ทำให้สีไม่แตกเมื่อได้รับแรงกระแทกกหรือการบิดงออย่างรุนแรง สามารถป้องกันการกัดกร่อนและรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตได้ดี